368_2

Jeg er glad i både kort og stikkspill, men dette ble liksom aldri noen ”nerve” i spillet. Det var vanskelig å bergene når det var smart å spille ut hva, så lenge en ikke gikk for å ta stikkene i trumffargen. Allikevel blir en ofte sittende med kort en ikke ville ha, da det er nødt til å bli en del annenplasser også. Jeg ville like dette spillet, men må nok beklageligvis si at dette nok passer de svært få.