372_4

Endelig er det en større mulighet til å påvirke motstanderne i løpet av spillet enn ved det originale spillet. Slottet gir nye muligheter både når det gjelder utbytte men også med bygging og spredning av landskapet. Absolutt en positiv utvikling.