398_3

Som alltid med spill i GIPF serien så er det ren design, skikkelige deler og et ganske lettfattlige regler. Men dette til tross, det er et ganske avansert spill. Her spilles det bokstavelig på flere nivåer og man må evne å se fremover. Det er fort gjort å overse dine muligheter og da er det kort vei til tap. Mao et spill jeg liker, men ikke min favoritt i GIPF serien.