44_2

Dette var litt av en overraskelse. Gamle ærverdige (for noen) A&A har vært under kniven, og en sitter kun igjen med selve kampdynamikken fra moderspillet. For meg er dette en stor bonus, da jeg opplever A&A som et svært så langdrygt spill som ikke lenger fortjener plassen det har i manges hyller. Nok om det. D-day er så renskåret, at den nærmeste umiddelbare konkurrenten er Memoir 44. I denne sammenligningen står det seg ikke, men det er fremdeles artig om du er glad i hellbaserte krigsspill, eller så kalte terningfester.