450_4

Ideen i spillet er god, men jeg synes den blir litt for komplisert for barn, og de mister interessen for spillet. Det blir for mye venting på sin egen tur og man hadde for liten innflytelse i forhold til kortene som dukket opp på bordet. Ser man bort i fra disse tingene fungerer spillet greit så lenge man deltar og ikke overkjører de andre spillerne med å legge ut veldig mange kort på en gang, reiserutene er så korte at det kan skje.