451_2

Dette spillet har enkle komponenter, men en spilldynamikk som passer godt for de i tidlig skolealder. Det er hovedsakelig basert på hell, med terningkasting som kjerne, men det fenger de yngre. Spillerne må forholde seg litt til hverandre gjennom noen av oppgavene og dette skaper bra interaksjon.