45_4

Dette vil jeg si er på samme nivå som ”Wapi”, et godt familiespill. Her er en nødt til å tenke litt strategisk så dette passer nok mer til de større barna. Kanskje et videregående spill for familien?