467_7

Litt over middels bra spill. Et snedig konsept at den som var startspiller valgte hvem som skulle få neste trekk, og den som ikke fikk gjøre noe blev den som kunnde velge å være startspiller neste gang. Jeg syntes det blev vanskelig å holde styr på hvor godt de andre låg an. Var nok for opptatt av meg selv…. Krever en viss form for totaloversikt men blev ikke så spennende som jeg hadde håpet på.