473_10

Balanx starter ganske spennende, men ender litt skuffende. I begynnelsen er det høy strategi med flytting og blokering av kulene, men etter at man har flyttet alle kulene sine forbi motstanderen blir det en litt kjedelig konkurranse om hvem som blir ferdig først. Imidlertid får spillet originalitetspoeng for gynge-effekt, men i det store og hele er ikke spillet en særlig god forbedring av Kinasjakk.