481_2

Jeg liker kortspill. De er glimrende ”fillere”, og utfrodringene de gir er overskuelige samtidig som de er interessante. Det er blitt laget et utall kortspill rundt det å ta stikk, og mange er svært bra. Dette kommer nok ikke på toppen av lista, hovedsakelig grunnet den litt store hellfaktoren. Men spillet er artig, og egentlig er vel intensjonen her å akkurat fjerne seg litt fra de typiske valgene til denne typen spill. Korttellerne vil ikke ha noen stor fordel her.