485_2

Barnespill er ikke alltid så interessante for voksne, men dette er et hederlig unntak. Ikke slik at en nødvendig vis ville spille det uten barn, men det er ihvertfall noe som kan skape litt konkurranse mellom de yngre og eldre. Etter hvert som barna får litt oversikt over virkningene av å flytte på rekkene, vil de også gi de voksne noe å jobbe med. Barna lærer litt logisk tenkning her, ettersom det å forutse hvordan labyrinten endrer seg etter å ha skjøvet inn brikken er kjernen i spillet.