489_4

Her må man passe godt på de forskjellige provinsgrensene, spesielt fordi grensene kan være overlappene i forhold til hverandre og de mongolske angrepsfeltene. Fordi jeg ikke ville være en altfor gjennomsiktig spiller i min strategi, glemte jeg innimellom hva som sto under de Mongolske brikkerene. Det kan være til tider informativt å sjekke hvor de andre spillerne setter ut sine murer i kombinasjon meg kortene. Det var dette jeg prøvde å unngå, men som gjorde at jeg glemte hva Mongolbrikkene sa.