491_2

Det skal først innrømmes at jeg kjenner utviklerne, men at jeg etter beste evne forsøker å være objektiv. Jeg ble presentert for spillet første gang på en spillkveld, men da som en prototyp, og jeg ble positivt overrasket. Spillet er velfungerende, relativt raskt og en dybde som passer familien med tenåringer.
Mine viktigste ankepunkter mot spillet er til dels en ganske markant hellfaktor og dernest litt lite originalitet. Det siste punktet er nok ikke så vesentlig for de fleste, da de sikkert ikke har spilt de som ligner, men for mange av de som har en voksen spillsamling kan det være noe å tenke på. Hellfaktoren er delt på både korttrekking og ikke minst trekking av kull- og gullmarkører. Jeg har opplevd å ikke kunne klare å nyttegjøre meg joker/ekstra tur brikkene og også måtte plassere mine nybyggere langs ytterkantene av brettet uten å kunne ta del i de andres fellesbygging. Da blir det fort litt frustrerende…
Men, alt i alt er Oregon er svært godt spill med hovedvekt på taktiske valg. Og jeg vil på det sterkeste anbefale kjøp av spillet om ikke annet for å støtte opp under de første norske spillutviklerne som har fått noe utgitt hos et av verdens mest prestisjefylte forlag – Hans im Glück!