49_7

Man får et spørsmål og man skal svare så mange troverdige svar som man kommer på med et begrenset urvalg av begynnelsesbokstaver. For å få poeng må svarene godkjennes av dine medspillere. Dette er gøy som partyspill og lokker frem mange diskusjoner og skratt.