506_2

Svært hyggelig at noen tør (både utvikler og utgiver) å satse på noe nytt i en sjanger det er overflad av på markedet – quiz. Dette spillet har faktisk et par nyvinninger, eller i det minste kombinasjoner av kjente elementer som gir inntrykk av noe nytt. Uansett så er dette vellykket på det rent spilltekniske planet. Grunnlaget for min ellers ganske lave poengscore er at spillet rent grafisk ser helt forferdelig ut og en sterke mistanke om at oppgavene er for spredde i vanskelighetsgrad. Noen ting oppleves som nærmest umulige, mens andre er så enkle at barn i førskolealder kan svare. Dette er antageligvis slik fordi en på død og liv skal ha alle spill til å være “familiespill”. Det er vanskelig nok for normale spill, men for kunnskapsspill er det nærmest håpløst å lage spørsmål som passer for alle fra 9-99. Da burde i det minste spørsmålene skilles i bunker etter vanskelighetsgrad eller alderstrinn. For meg kunne Connecto virkelig vært hyggelig om disse detaljene hadde vært arbeidet noe mer med før utgivelse.