506_4

Utseende kan bedra. Litt kjedelig layout men vrien på kunnskapsspillet hever helhetsinntrykket. Det er bra at spillet gir mulighet for at spillere med forskjellig kunnskapsnivå eller ambisjonsnivå å spille sammen. Ellers er det bare å svare på spørsmålene og forhåpentligvis gi de rette svarene også.