50_4

Jeg har ingen anbefaling når det gjelder tomannsversjonen, det gir ingen spenning. Men hvis man derimot er fire personer er det ti ganger så spennende, og irriterende når man ikke finner ledig plass for sine egne brikker. Dette kommer ut litt bedre enn Pueblo.