521_4

Selv etter flere gangers spilling kan det være lett å miste litt oversikt på noen av reglene. Spillet har klare faser med hva hver spiller skal og kan gjøre men det er likevel viktig å ha et øye med på reglene, for sikkerhets skyld. Spillet fungerer bra, men jeg savner med interaksjon med de andre spillerne, det blir for mye pussling for en selv i sin egen lille bydel. De andre elementene i spillet, som for eksempel invasjon av rotter, gjør at spillet ikke synker men at det hele fungerer som en god helhet.