544_2

Etter å ha spilt Gracias 15+ ganger, og ha hatt det moro hver gang, vil jeg anbefale spillet – men altså med det forbeholdet at du ikke har noe annet som likner. I tillegg vil jeg mene at varianten vi har valgt å spille med hever spillet; når en spiller sikrer seg 5 kort i en farge, så scorer spilleren fremdeles 1 poeng for hvert kort og ikke 1 poeng for bunken! Det blir større forskjeller, men også større rom for å gamble på å skaffe seg 5 kort i en farge, og ikke stoppe på 3.