586_2

Ingen endring siden forrige utgave som gir utslag på scoren.