595_4

Dette er et spill som til stadighet blir tatt frem. Dette er et enkelt spill som er lett å lære og som ikke trenger en voksenperson tilstede for å gjennomføres. Her er det både flaks med kast og flytt, men også mulighet til å påvirke de andre med å bytte dyredeler. Så det er ikke ren ødeleggelse, som ville ha virket demotiverende. Byttene er også med på å påvirke barna å tenke litt taktikk og konsekvenser.