59_5

Dette spillet trenger tid! Her kreves det mye tankearbeid, og det gjelder å følge med de andre spillernes plasseringer, hvis ikke kan du fort bli stilt helt på sidelinjen. Dessverre begrenses spenningen ved at det er vanskelig å se hvordan man ligger an underveis. Det positive med spillet er at det utfordrer hjernen og spillebrettet kan ta mange og interessante former ettersom spillet går sin gang.