601_5

Langt på vei det et brettspill for barn skal være; fargerikt, kvalitet og mrosomme deler og ha litt overraskende elementer. Det bare varer alt for kort og går snart over i det forutsigbare. Levetiden er det som trekker ned karakteren på spillet.