602_4

Jeg vil vel kalle dette mer en leke enn et spill. Men uansett var engasjementet hos barna der. De i skolealder syntes det ble litt kjedelig etterhvert, men de yngre, 3 år, stortrivdes med å slå i vei. Og her blir det slått hard så det er godt at Mulvarpene tåler en støyt. Barna lærte fort å diskriminere mellom de forskjellige lydene, men start alltid med kombinasjon av lyd og lys og så avanser etterhvert.