605_2

Tanken bak spillet; læring gjennom spilling er selvfølgelig både oppbyggelig og pedagogisk. Og av den grunn en ting for alle som vil gi barna mer lærdom og ikke minst bekreftelse på at de mestrer kunnskapen de allerede har fått med seg. Problemet er, etter min begrensede erfaring, at ungene ikke finner spillet spesielt spennende. Dessverre. I tillegg er det jo et spill som egentlig er bygget på at de voksne spiller med barna og på den måten kan masser med ros, og ikke et spill barna spiller seg imellom. Spillet krever med andre ord en del av foreldrene også. Det er ikke nødvendigvis negativt, men behøver kunnskap gjennom lek være så direkte?