605_5

Et kunnskapsspill for barn er jo et bra utgangspunkt. “Se hva jeg kan” får plusspoeng for mange spørsmål og bredde i kategorier. Men dette er for enkelt for alle over 7 år og blir dermed drepende kjedelig. Interessen er kanskje der en kort periode i løpet av tiden fra barnehagen til midt i barnets første skoleår..