607_2

Jeg er virkelig glad for initiativet og er oppriktig opptatt av ideen som ligger bak av mange årsaker. Viktigst av dem er at kreativitet er, etter min mening, er en av de største menneskelige egenskapene. Og denne egenskapen må dyrkes, gjerne fra barnsben av, og da aller helst i et utvidet begrep som ikke kun innebærer den tradisjonelle ”kunstneriske” definisjonen.

Med dette sagt, vil jeg påpeke et par ting som med enkle grep kunne vært forbedret. For det første burde det vært flere figurkort, men enda viktigere flere og mer varierte tegnekort; hva med finner, hoggtenner, brodd, etc. For det andre hadde det kanskje både vært mer moro og skapt mindre konflikt om alle kunne tegnet. Dette ville ikke endret mye av spilldynamikken som sådan, men fjernet muligheten for uenigheter og venting.

Øisteins Tegnespill er godt og tanken er flott, men selve spilldynamikken kunne nok ha vært jobbet litt mer med for å skape et fantastisk spill.