607_4

Et absolutt interessant spill for barn, men det er nok mest jenter som er interessert. Barna som spiller bør være relativt likestilte når det kommer til tegning og gjenkjennelse av bildebiter. Hvis det er en som er erfaren er det litt demotiverende for de andre at de vil henge langt etter med å bli kvitt kortene sine. Ellers fungerte dette bra, men husk å stokke kortene godt første gang.