607_5

Barn liker å tegne og kortene hjelper de å lage morsomme kreaturer! Tegningen burde hatt en mer sentral rolle, samtidig som jeg ser at det er vanskelig å kåre en vinner basert på tegning alene. Øisteins Tegnespill er morsomt, enkelt å kommer i gang med å burde engasjere de fleste barn.