609_2

Dette er et spill som er litt vrient å kommentere. På den ene siden er det nesten for enkelt, men for mange barn er jo akkurat det et kvalitetskriterium. Barnespill skal jo ikke appellere til en godt voksen mann, men på den annen side mener jeg spill burde utfordre litt og ikke kun være ren tidtrøyte. I så måte er man altså litt på kollisjonskurs, og kritikken litt deretter. Det var heller ikke så lett å tolke barnas meninger om spillet, da de likte det men ganske fort mistet interessen. Men, barna vi spilte med spiller ganske mye spill, så det kan være de forventer mer av et spill…