609_4

Hotel Checkout er et spill som passer de litt eldre barna godt. De må kunne tåle at de mister noen kofferter, da motspillerne tar de ut av heisen og inn i en eller annen etasje. Spillet er underholdene en stund, men jeg tror ikke det har den lengste levealderen, til det er det for lite action for de store barna. Selv om det er uhyre enkelt å både lære og spille.