614_4

Hvordan kan man beskrive ens egen opplevelse med et spill som oppleves som fullstendig kaos om som i tillegg hadde litt forvirrende regler. Sannsynligvis bør jeg spille spillet flere ganger for å forstå det, men jeg kommer ikke over den barrieren som sier at det er flere og morsommere spill i havet å leke med. Sorry