615_7

Kreta var gøy å spille fordi det var så enkelt å omme igang. Det var meget lite hell i spillet. Man var nødt å tenke både dette og neste trekk hele tiden og prøve å plassere sig så smart som mulig innfor neste skåring. Det gikk relativt snabbt å spille det og det var forvånandsverdt mye taktikk. Til tidrer riktigt gøy å spille.