625_6

Dette er et orginalt spill hvor man skal stable ting på en lastebil og man har begrenset med tid til å vurdere lasten opp imot tilgjengelige lastebiler fordi andre flyttefolk også skal ha med seg en bil. Har må man være forberedt og tenke fort nå man skal velge bil. Engasjementet blir høyt i slike spill. Reglene er enkle og spillet går raskt og greit. Litt hellbasert er det, men jeg synes dette er bra og jeg synes det er moro!