635_3

Et Gigamic spill som funker bra for mer enn 2 spillere! Som alltid enkle og lett forståelige regler. Gigamic spill handler som regel om å være flink til å tenke noen steg frem i tid og se muligheter som oppstår. I Quivive står man med ryggen mot veggen og må hele tiden ha veier å flytte seg etter som brikker forsvinner i rask fart.