637_4

For en del år siden var det veldig populært med Magic, jeg red aldri på den bølgen men så at det var mange andre som gjorde det. Jeg var derfor litt skeptisk i begynnelsen siden jeg synes det liknet. Men om det likner eller ei, er dette et morsom kortspill som er engasjerende fra første øyeblikk. Men pass alltid på at det er et kort der man kan direkte påvirke motspillerne med i spillet, hvis ikke kan det lett bli for monotont. Jeg ønsker som regel å ha mulighet til å påvirke de andre spillerne i en negativ retning, og helst meg selv i positiv retning.