642_4

Endel av ungdomstidens påskeferie ble brukt til bondebridge, noe som minner meg om dette spillet. Det er lekende lett å fatte, men det er likevel utfordrende å spille. Det er bare å by og håpe at man treffer riktig så man slipper ekstra poengutdeling fra Sabotøren. Eller kanskje man heller vil utnytte muligheten med å være Sabotøren og forhåpentligvis dele ut straffepoeng til de andre spillerne.