646_6

Et av de bedre spillene basert på Lord of the Rings synes jeg. Dette temaet blir jo aldri uttømt, og det er mye som ikke er så bra som er basert på det. Man har her mulighet til å reagere på det som skjer fra motspillerens side i tillegg til de trekkene man gjør i sin runde, hvilket betyr at man er med hele tiden og unngår lange kjedelige tenkepauser uten å kunne gjøre noe. Ellers – fint design!