653_3

Banalt enkel ide men tro mot fisketema. Når det er sagt er den største invendingen at det skiller veldig på barnas ferdigheter. Ingen flaks men kun basert på hvor rask man er oppfattes fort som negativt blant barna. Hvis de samme skal spille hver gang blir det derfor fort kjedelig. Men Splash Attack er pent og raskt å spiller, og funker sikkert hvis det går litt tid mellom hver gang det tas frem.