654_2

Jeg ønsker meg alltid at spill som også er et læringsverktøy skal være bra. I dette tilfellet er det helt ok, men som forelder må en være forberedt på både å bruke tid og forklare mye under spillets gang. Det andre ”problemet” er at det nok har et ganske snevert aktualitetsvindu for barna. Det er for komplisert for de yngste og for kjedelig for de eldste barna. Alt i alt blir derfor spillets levetid i familien svært begrenset. Når spillet heller ikke er spesielt morsomt på tross av tidsbruken, så er det vanskelig å anbefale spillet.