664_4

For de som tenker økonomi er dette et spill som passer godt, jeg falt for bruken av whiteboard tavler istedenfor blokker. Morsomt å skulle beskrive for en annen person som skal tegne, og da bare beskrive med geometriske former. Dette er et selskapelig spill som tar opp kampen med Pictionary.