670_2

Det er mange artige ting satt opp mot hverandre i dette spillet, og en kan bli overrasket nå og da, men i det store og hele er oppgavene kanskje litt for enkle. Med kun to alternativer å velge mellom er ofte svarene gitte, men det er mye tilleggsinfo som jo belyser sakene og gir en forståelse av mye man ikke visste. Jeg ble i hvert fall overrasket en del ganger. Som lett underholdning, nærmest på lik linje med Vett&Vedding, fungerer det bra.