676_2

Dette var nok spillet vi og barna var nærmest hverandre om et godt spill. De stortrivdes med å beregne og kunne stort sett dele gleden og skuffelsen med en annen spiller når oppgjøres time kom. Komponentene er flotte, spilletiden relativt kort, og alle er stort sett aktive hele tiden. Alle ting et godt barnespill bør ha.