687_6

Dette spillet er ikke noe for meg. Rett og slett kjedelig. I tillegg så er man avhengig av å gjøre det greit i begynnelsen av spillet, hvis ikke er man i prinisippet ute av kampen.