689_4

Dette er et enkelt spill der alle i utgangspunktet stiller likt på startlinjen, hvordan man velger å gjennomføre og avslutte spillet er helt opp til hver og en. Her er det like viktig å kunne lese motstandernes strategier og samtidig håpe at lykken står en bi og at Totempælen du ønsker blir din og ikke avsluttet før.