701_7

Dette spillet liker jeg – det er så fasinerende at man faktisk finner skatter gjennom at alle bidrar til å lage et skattekart. Og at alle som har bidratt også får være med å dele på skatten. Man kan ha flere ulike taktikker og det går å variere med å legge brettet ulikt og å plassere steinhodene, bostedene og palmene på forskjellige steder. Et bra spill rett og slett.