72_5

Litt lei spørrespill nå… Skal dette fenge meg må det være litt mer enn bare spørsmål, f.eks. svarknappene i Jepardy. Det at man kan knabbe motspillerenes leksikon gjør det hele litt morsomere men jeg kjedet meg ganske fort. Det STORE NORSKE spillet blir nok stående en stund før neste runde.