730_5

Get them while they are young! Det er en meget god ide å lage barneutgaver av voksenspill slik at de får enda mer glede av det når de tar steget opp. Quoridor Kid klarer overgangen fra voksen til barn veldig bra! Barna vi spilte med liker abstrakte strategispill hvor mindre handler om flaks og terningtrilling. Men det er også spill som skiller mye ift forståellse for taktikk og strategi.