753_7

Man begynner med flere markører i boet som man skal flytte så lang frem som mulig (til første ledige plass) da er det typisk at noen blir stående igjen og at det er vanskelig å komme ifatt med de bakre stakkerne som ikke kommer seg ur boet tidlig i spillet. 100% hell med terningen er avgjørende i dette spillet.