758_2

Sliter litt her, må jeg innrømme. Som familiespill med unge spillere, eller som barnespill fungerer det ganske bra. Men som et rent familiespill med eldre barn eller med kun voksne blir det vel strengt tatt uinteressant. Dette er hovedsakelig fordi hellfaktoren er for høy og oppgavene for enkle. Ettersom utgiveren mener dette er et familiespill har jeg dømt deretter, men hadde vurdert det mer positivt om det var utgitt som et barnespill.